Πρακτικές πτυχές

praktikes ptixes

Πολλοί χρήστες είναι διστακτικοί με αυτήν μας την υπηρεσία. Οι λόγοι πού τους οδήγησαν να είναι διστακτικοί είναι ότι παλαιότερα οι κατ οίκον επισκέψεις ήταν δύσκολο εγχείρημα. Σε κλίσεις χρηστών για εξυπηρέτηση κατ οίκον οι ερωτήσεις εστιάζονται στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στον όγκο και την ευελιξία του εξοπλισμού μιας και ένα τέτοιο εγχείρημα αναστάτωνε την καθημερινότητα των εξεταζομένων και των οικείων τους. Τα αποτελέσματα παραδίδονταν συνήθως την επόμενη μέρα με αμφίβολης ποιότητας ακτινογραφίες, και οι επαναλήψεις ήταν συνήθη πρακτική σε βάρος της ακτινοπροστασίας των εξεταζομένων. Με την επίσκεψη μας όμως γίνετε άμεσα αντιληπτό ότι η εξέταση γίνετε ταχύτατα και με εξαιρετικές εξετάσεις σπάζοντας έτσι τον πάγο της διστακτικότητας όλων απέναντι στην υπηρεσία αυτή.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu